През месец септември ще се открие новият магазин на Бутчър, където ще се продава свинско, пилешко месо…